Trắc nghiệm IQ tuyển dụng của ngân hàng

In đề thi
; Môn học: ; Lớp: ; 28 câu hỏi; Làm trong 35 phút; cập nhật 12/07/2016
Thời gian làm bài thi 35 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 12/07/2016
Lớp, cấp Số câu hỏi 28 câu
Lượt xem 1,327 lượt xem Lượt thi 16 lượt thi

Câu 1

Điền số thích hợp vào dấu chấm hỏi:

8 5 21

35 32 12

32 28 31

4 ? 28

A.

3

B.

 -2

C.

-6

D.

48

Câu 2

Chữ cái tiếp theo của dãy sau là gì?

CEO

ABB

BGN

FB?

A.

BGN

B.

L

C. D.

Câu 3

Chữ cái tiếp theo của dãy là gì

ECO

BAB

GBN

DB?

A.

A

B.

C

C.

M

D.

H

Câu 4

Điền số thích hợp vào chỗ trống?

4, 5, 6, 8, 11, 16, ?, 37, 58, 92

A.

 21

B.

23

C.

22

D.

24

Câu 5

Một con ếch ở trong đáy một cái giếng sâu 12m, mỗi ngày nước trong giếng dâng lên 3m rồi lại rút xuống 2m vào ngày hôm sau (cứ liên tiếp như vậy). Hỏi sau mấy ngày thì con ếch có thể nhảy ra khỏi giếng.

A.

7

B.

8

C.

9

D.

10

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Xem thêm   
Về đầu trang để bắt đầu làm bài thi
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới

TEST ONLINE - E-CONNECT VIỆT NAM
Copyright © 2020. All rights reserved. Phát triển và vận hành bởi Vinagon .Ltd
Địa chỉ: Tầng 3, nhà B, số 3 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: (084) 24.3200.6069