Đề trắc nghiệm tiếng Anh trình độ B1 số 10

In đề thi
; Môn học: ; Lớp: ; 20 câu hỏi; Làm trong 25 phút; cập nhật 05/03/2020
Thời gian làm bài thi 25 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 05/03/2020
Lớp, cấp Số câu hỏi 20 câu
Lượt xem 2 lượt xem Lượt thi 0 lượt thi

Câu 1

Black, red, and even bright pink diamonds …….

A.

occasionally to find

B.

occasionally found

C.

have occasionally been found

D.

have occasionally found

Câu 2

Between the California Coast Range and the Sierra Nevada ….

A.

great Central Valley

B.

the great Central Valley

C.

being the great Central Valley

D.

lies the great Central Valley

Câu 3

It is gravity … objects toward the earth.

A.

pull

B.

that pulls

C.

to pull

D.

what pulls

Câu 4

…… their territories but rather than fight, they howl.

A.

Wolves protectively jealous

B.

Jealous of wolves

C.

Protection of wolves

D.

Wolves jealously protect

Câu 5

…… strength of 70 horses, a forklift toils all day long in a warehouse lifting great weights.

A.

Because the

B.

With the

C.

Some

D.

The

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Xem thêm   
Về đầu trang để bắt đầu làm bài thi
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới

TEST ONLINE - E-CONNECT VIỆT NAM
Copyright © 2020. All rights reserved. Phát triển và vận hành bởi Vinagon .Ltd
Địa chỉ: Tầng 3, nhà B, số 3 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: (084) 24.3200.6069