Đề thi trắc nghiêm vui số 2

In đề thi
; Môn học: ; Lớp: ; 20 câu hỏi; Làm trong 25 phút; cập nhật 19/06/2014
Thời gian làm bài thi 25 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 19/06/2014
Lớp, cấp Số câu hỏi 20 câu
Lượt xem 7,508 lượt xem Lượt thi 1,485 lượt thi

Câu 1

Chọn hình thích hợp bên dưới thay cho hình có dấu hỏi bên trên
 
A.

Hình A

B.

Hình B

C.

Hình C

D.

Hình D

Câu 2

Chọn hình thích hợp bên dưới thay cho hình có dấu hỏi bên trên

A.

Hình B

B.

Hình C

C.

Hình D

D.

Hình E

Câu 3


Gấp miếng bìa trên ta được hình hộp nào phía dưới?

A.

Hình A

B.

Hình C

C.

Hình D

D.

Hình E

Câu 4

Cặp số nào dưới đây khác với các cặp số còn lại?
A. 44, 93
B. 87, 21
C. 124, 452
D. 15, 3

A.

A

B.

B

C.

C

D.

D

Câu 5

Số nào là số khác với các số còn lại?
A. 473526
C. 543456
B. 186813
D. 219843

A.

A

B.

B

C.

C

D.

D

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Xem thêm   
Về đầu trang để bắt đầu làm bài thi
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới

TEST ONLINE - E-CONNECT VIỆT NAM
Copyright © 2020. All rights reserved. Phát triển và vận hành bởi Vinagon .Ltd
Địa chỉ: Tầng 3, nhà B, số 3 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: (084) 24.3200.6069