Đề thi trắc nghiệm IQ tuyển dụng

In đề thi
; Môn học: ; Lớp: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhật 12/07/2016
Thời gian làm bài thi 15 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 12/07/2016
Lớp, cấp Số câu hỏi 10 câu
Lượt xem 1,153 lượt xem Lượt thi 40 lượt thi

Câu 1

Điền số vào dấu chấm hỏi: 1, 2, 4, 8, 16, ?

A.

32

B.

28

C.

26

D.

 34

Câu 2

Điền vào dấu ba chấm: "Tre già ... mọc."

A.

Măng

B.

Ngô

C.

Trúc 

D.

Liễu

Câu 3

Một sản phẩm được hạ giá 40%, hỏi sản phẩm đó phải tăng lên bao nhiêu phần trăm để trở về với giá ban đầu?

A.

40%

B.

53,3%

C.

66,7%

D.

83,3%

Câu 4

8 người sơn được 3 cái nhà trong 6 giờ. Hỏi với 12 người sẽ sơn được bao nhiêu cái nhà trong 12 giờ?

A.

7 cái

B.

8 cái

C.

9 cái

D.

10 cái

Câu 5

Điền số vào dấu chấm hỏi: 4312, 5420, 6530, 7642, ?

A.

 2867

B.

2655

C.

3234

D.

8756

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Xem thêm   
Về đầu trang để bắt đầu làm bài thi
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới

TEST ONLINE - E-CONNECT VIỆT NAM
Copyright © 2020. All rights reserved. Phát triển và vận hành bởi Vinagon .Ltd
Địa chỉ: Tầng 3, nhà B, số 3 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: (084) 24.3200.6069