Đề thi tiếng Anh lớp 4 cuối học kỳ I trường tiểu học Nguyễn Trường Tộ năm học 2018 - 2019 (đề số 2)

In đề thi
; Môn học: ; Lớp: ; 15 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhật 02/03/2020
Thời gian làm bài thi 15 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 02/03/2020
Lớp, cấp Số câu hỏi 15 câu
Lượt xem 6 lượt xem Lượt thi 0 lượt thi

Câu 1

Where is Mai from? - She is from _________________.

A.

England

B.

Singapore

C.

America

D.

Vietnam

Câu 2

June, July, August, _______________.

A.

November

B.

December

C.

September

D.

October

Câu 3

_______________ you swim? - Yes, I can.

A.

Do

B.

Can

C.

Are

D.

Is

Câu 4

Choose from different words

A.

May

B.

April

C.

March

D.

Birthday

Câu 5

Choose from different words

A.

English

B.

VietNamese

C.

Chinese

D.

VietNam

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Xem thêm   
Về đầu trang để bắt đầu làm bài thi
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới

TEST ONLINE - E-CONNECT VIỆT NAM
Copyright © 2020. All rights reserved. Phát triển và vận hành bởi Vinagon .Ltd
Địa chỉ: Tầng 3, nhà B, số 3 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: (084) 24.3200.6069