Đề thi thử học kì 2 lớp 2 môn Tiếng Anh số 1

In đề thi
; Môn học: ; Lớp: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhật 02/03/2020
Thời gian làm bài thi 15 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 02/03/2020
Lớp, cấp Số câu hỏi 10 câu
Lượt xem 5 lượt xem Lượt thi 1 lượt thi

Câu 1

Chọn đáp án đúng

Read 1.1

A.

Swan

B.

Swim

C.

Swing

D.

Bird

Câu 2

Chọn đáp án đúng

read 1.2

A.

Friend

B.

Princess

C.

Sister

D.

Girl

Câu 3

Chọn đáp án đúng:

Read 1.3

A.

Grade

B.

Group

C.

Grape

D.

Strawberry

Câu 4

Chọn đáp án đúng:

read 1.4

A.

Learn

B.

Go

C.

Study

D.

Cook

Câu 5

 Anna love to ________.

A.

Swim

B.

skipping

C.

windsurf

D.

sunbath

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Xem thêm   
Về đầu trang để bắt đầu làm bài thi
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới

TEST ONLINE - E-CONNECT VIỆT NAM
Copyright © 2020. All rights reserved. Phát triển và vận hành bởi Vinagon .Ltd
Địa chỉ: Tầng 3, nhà B, số 3 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: (084) 24.3200.6069