Đề thi MAX IQ Cuộc thi lần 2 tháng 11 năm 2014

In đề thi
; Môn học: ; Lớp: ; 15 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhật 21/11/2014
Thời gian làm bài thi 15 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 21/11/2014
Lớp, cấp Số câu hỏi 15 câu
Lượt xem 857 lượt xem Lượt thi 27 lượt thi

Câu 1

Điền 2 số tiếp theo vào dãy số sau:
3; 18; 48; 93; 153;....;....
[L. H]

A.

228, 318

B.

213, 315

C.

220, 318

D.

218, 310

Câu 2

Điền hình còn thiếu ?

A.

A

B.

B

C.

C

D.

D

Câu 3

Điền hình còn thiếu ?

A.

A

B.

B

C.

C

D.

D

Câu 4

Điền số còn thiếu vào ?

A.

12345

B.

12445

C.

12134

D.

25125

Câu 5

Điền số thích hợp ?

A.

18

B.

19

C.

20

D.

22

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Xem thêm   
Về đầu trang để bắt đầu làm bài thi
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới

TEST ONLINE - E-CONNECT VIỆT NAM
Copyright © 2020. All rights reserved. Phát triển và vận hành bởi Vinagon .Ltd
Địa chỉ: Tầng 3, nhà B, số 3 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: (084) 24.3200.6069