Đề kiểm tra trắc nghiệm môn Tiếng Anh lớp 6 Đề số 1

In đề thi
; Môn học: ; Lớp: ; 30 câu hỏi; Làm trong 45 phút; cập nhật 09/07/2014
Thời gian làm bài thi 45 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 09/07/2014
Lớp, cấp Số câu hỏi 30 câu
Lượt xem 3,837 lượt xem Lượt thi 835 lượt thi

Câu 1

I ............................ Pleased That You And Your Family Are Well.Chọn Câu Trả Lời đúng:

A.

Will Be

B.

Do

C.

Am

D.

Was

Câu 2

Tom Jones Plays Football Very Well. He's A Good Football................... Chọn Câu Trả Lời đúng:

A.

Worker

B.

Maker

C.

Player

D.

Keeper

Câu 3

Chọn Từ/cụm Từ Có Phần Gạch Chân Cần Phải Sửa Trong Câu Sau: if They Have any New Stamps, they Bring it To School. Chọn Câu Trả Lời đúng:

A.

If

B.

Any

C.

They

D.

It

Câu 4

Chọn Từ/cụm Từ Thích Hợp để Hoàn Thành Câu Sau: I Will Get Off ................................. The Next Bus Stop. Chọn Câu Trả Lời đúng:

A.

In

B.

Above

C.

On

D.

At

Câu 5

Chọn Từ/tổ Hợp Từ Thích Hợp để Hoàn Thành Câu Sau: 

John Robinson Is An English Teacher From England. He ................... For An Apartment In Ha Noi For His Family Now.

Chọn Câu Trả Lời đúng:

A.

Is Looking

B.

Will Look

C.

Looked

D.

Looks

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Xem thêm   
Về đầu trang để bắt đầu làm bài thi
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới

TEST ONLINE - E-CONNECT VIỆT NAM
Copyright © 2020. All rights reserved. Phát triển và vận hành bởi Vinagon .Ltd
Địa chỉ: Tầng 3, nhà B, số 3 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: (084) 24.3200.6069