Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 2 trường tiểu học Nam Trung Yên - Đề số 1

In đề thi
; Môn học: ; Lớp: ; 15 câu hỏi; Làm trong 20 phút; cập nhật 02/03/2020
Thời gian làm bài thi 20 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 02/03/2020
Lớp, cấp Số câu hỏi 15 câu
Lượt xem 8 lượt xem Lượt thi 0 lượt thi

Câu 1

Đề thi học kỳ 2 Tiếng Anh lớp 2 - Đề số 1

A.

princess

B.

cook

C.

prince

D.

queen

Câu 2

Đề thi học kỳ 2 Tiếng Anh lớp 2 - Đề số 1

A.

mouse

B.

monkey

C.

tiger

D.

lion

Câu 3

Đề thi học kỳ 2 Tiếng Anh lớp 2 - Đề số 1

A.

climb

B.

clock

C.

bell

D.

alarm

Câu 4

Đề thi học kỳ 2 Tiếng Anh lớp 2 - Đề số 1

A.

Sing

B.

Ring

C.

Table

D.

Swing

Câu 5

Đề thi học kỳ 2 Tiếng Anh lớp 2 - Đề số 1

A.

apple

B.

grapes

C.

cherry

D.

strawberry

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Xem thêm   
Về đầu trang để bắt đầu làm bài thi
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới

TEST ONLINE - E-CONNECT VIỆT NAM
Copyright © 2020. All rights reserved. Phát triển và vận hành bởi Vinagon .Ltd
Địa chỉ: Tầng 3, nhà B, số 3 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: (084) 24.3200.6069