Đề Kiểm Tra Ngữ Pháp Môn Tiếng Anh Lớp 11 Trường THPT Gia Định

In đề thi
; Môn học: ; Lớp: ; 20 câu hỏi; Làm trong 30 phút; cập nhật 28/10/2016
Thời gian làm bài thi 30 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 28/10/2016
Lớp, cấp Số câu hỏi 20 câu
Lượt xem 2,235 lượt xem Lượt thi 329 lượt thi

Câu 1

Chọn đáp án đúng để hoàn thành câu dưới đây.
Asia …………… by most experts to be the cradle of human civilisation.

A.

 has been considered always

B.

has always been considered

C.

has been always considered

D.

always has been considered

Câu 2

Chia động từ trong ngoặc:

By 2010 this area (be) turned into an industrial centre.

A.

will be

B.

is

C.

will have been

D.

is being

Câu 3

If it.......fine, I shall go out.

A.

 was

B.

will be

C.

were

D.

 is

Câu 4

Chọn từ/cụm từ thích hợp để hoàn thành câu sau:

Columbia University's School of Public Health is _________ a handful of schools of public health in the United States.

A.

one

B.

one of

C.

one that

D.

the one

Câu 5

Chọn đáp án đúng để hoàn thành câu dưới đây.
Jim, why don't you take some time off? You…………….. too hard lately.
Take a short vacation 

A.

 work

B.

worked

C.

 have been working

D.

were working

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Xem thêm   
Về đầu trang để bắt đầu làm bài thi
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới

TEST ONLINE - E-CONNECT VIỆT NAM
Copyright © 2020. All rights reserved. Phát triển và vận hành bởi Vinagon .Ltd
Địa chỉ: Tầng 3, nhà B, số 3 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: (084) 24.3200.6069