Đề kiểm tra học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3 số 1

In đề thi
; Môn học: ; Lớp: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhật 05/03/2020
Thời gian làm bài thi 15 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 05/03/2020
Lớp, cấp Số câu hỏi 10 câu
Lượt xem 0 lượt xem Lượt thi 0 lượt thi

Câu 1

Circle the odd-one-out.

A.

triangle

B.

circle

C.

rice

D.

square

Câu 2

Circle the odd-one-out.

A.

giraffe

B.

rectangle

C.

lion

D.

tiger

Câu 3

Circle the odd-one-out.

A.

milk

B.

water

C.

juice

D.

parrot

Câu 4

Circle the odd-one-out.

A.

snake

B.

yogurt

C.

monkey

D.

elephant

Câu 5

Circle the odd-one-out.

A.

hair

B.

meat

C.

eyes

D.

ears

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Xem thêm   
Về đầu trang để bắt đầu làm bài thi
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới

TEST ONLINE - E-CONNECT VIỆT NAM
Copyright © 2020. All rights reserved. Phát triển và vận hành bởi Vinagon .Ltd
Địa chỉ: Tầng 3, nhà B, số 3 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: (084) 24.3200.6069