Bài tập Tiếng Anh lớp 3 Lesson 19 sách Let’s learn 3

In đề thi
; Môn học: ; Lớp: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhật 05/03/2020
Thời gian làm bài thi 15 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 05/03/2020
Lớp, cấp Số câu hỏi 10 câu
Lượt xem 2 lượt xem Lượt thi 0 lượt thi

Câu 1

Choose the odd one out.

A.

library

B.

stand

C.

gym

D.

Câu 2

Odd one out.

A.

sunny

B.

rainy

C.

cloudy

D.

Lily

Câu 3

Odd one out.

A.

worker

B.

table

C.

teacher

D.

doctor

Câu 4

Odd one out.

A.

weather

B.

hot

C.

cold

D.

cool

Câu 5

Odd one out.

A.

what

B.

where

C.

nice

D.

when

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Xem thêm   
Về đầu trang để bắt đầu làm bài thi
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới

TEST ONLINE - E-CONNECT VIỆT NAM
Copyright © 2020. All rights reserved. Phát triển và vận hành bởi Vinagon .Ltd
Địa chỉ: Tầng 3, nhà B, số 3 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: (084) 24.3200.6069