Bài tập ôn hè lớp 2 lên lớp 3 môn Tiếng Anh

In đề thi
; Môn học: ; Lớp: ; 15 câu hỏi; Làm trong 20 phút; cập nhật 02/03/2020
Thời gian làm bài thi 20 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 02/03/2020
Lớp, cấp Số câu hỏi 15 câu
Lượt xem 2 lượt xem Lượt thi 0 lượt thi

Câu 1

Điền chữ cái thích hợp để tạo thành từ/ câu có nghĩa.

What is your name? My n_me is Susan.

A.

a

B.

e

C.

i

D.

u

Câu 2

Điền chữ cái thích hợp để tạo thành từ/ câu có nghĩa.

Who is this? This is _y mother.

A.

t

B.

d

C.

m

D.

b

Câu 3

Điền chữ cái thích hợp để tạo thành từ/ câu có nghĩa.

This is my fath_r.

A.

n

B.

a

C.

u

D.

e

Câu 4

Điền chữ cái thích hợp để tạo thành từ/ câu có nghĩa.

What is this? This is my p_n.

A.

a

B.

i

C.

o

D.

e

Câu 5

Điền chữ cái thích hợp để tạo thành từ/ câu có nghĩa.

My _unt : Cô của em

A.

e

B.

a

C.

i

D.

n

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Xem thêm   
Về đầu trang để bắt đầu làm bài thi
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới

TEST ONLINE - E-CONNECT VIỆT NAM
Copyright © 2020. All rights reserved. Phát triển và vận hành bởi Vinagon .Ltd
Địa chỉ: Tầng 3, nhà B, số 3 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: (084) 24.3200.6069